Кацадзе, Т. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 1, June 2016, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/461.