Денисенко, О., і С. Мєщанінов. ПРОГРАМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИНТЕЗУ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, June 2018, doi:10.31649/2307-5376-2018-2-1-6.