Кватернюк, С. МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ ПІГМЕНТНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІТОПЛАНКТОНУ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, June 2018, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/545.