CаблійЛ., С. Кононцев, М. Коренчук, і Д. Колтишева. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ВИЩИМИ ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, June 2018, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/546.