Мокін, В., Л. Скорина, Є. Крижановський, і М. Гораш. ПОБУДОВА ГІС-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ ТА МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ XML-ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У РІЧКАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, June 2018, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/550.