Ткаченко, С. Й., Н. В. Резидент, і Д. І. Денесяк. «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШІ». Наукові праці Вінницького національного технічного університету, вип. 1, Березень 2018, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/562.