Шиян, А. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 2, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/63.