Березюк Олег, О. В. «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ БЕНЗ[А]ПІРЕНУ В ГРУНТАХ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ». Наукові праці Вінницького національного технічного університету, вип. 1, Березень 2022, doi:10.31649/2307-5376-2022-1-7-12.