Мокін, В., С. Бурбело, С. Бевз, В. Войтко, і Н. Кузьміна. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ РАД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/75.