Кичак, В., О. Семенова, О. Войцеховська, і В. Макогон. ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, № 3, 1, https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80.