Квєтний, Роман, і Ольга Софина. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІНВЕРСНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕКСТУРОВАНОМУ ФОНІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (1). Accessed Січень 27, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/107.