Гришко, Віктор, і Сергій Жульжик. ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЯМИ НАДІЙНОСТІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 2 (1). Accessed Січень 25, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/126.