Бабюк, Тодор, і Сергій Авдєєв. ВИКОРИСТАННЯ РЕНТГЕН-ДИФРАКТОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРУЖНИХ МОДУЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ МІДІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 3 (1). Accessed Січень 26, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/158.