Бачіу, Марія, і Іоан Русу. ВПЛИВ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО ПЛАЗМОВОГО АЗОТУВАННЯ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СТАЛЕЙ 40CR10 І OLC 55. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 4 (1). Accessed Січень 25, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/182.