Городецька, Оксана, і Олександр Степальченко. ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КАПІЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ ЛЕЖАЧОЇ КРАПЛІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (1). Accessed Січень 25, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/183.