Білинський, Йосип, і Сергій Юкиш. АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРИВИМІРНОГО РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ СПИНИ ЛЮДИНИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (1). Accessed Січень 27, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/194.