Квєтний, Роман, Юрій Поремський, і Роман Лига. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ АУДІО- ТА ВІДЕОПОТОКІВ ДАНИХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 4 (1). Accessed Січень 24, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/231.