Бурбело, Михайло, Андрій Гадай, і Юрій Ільчук. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ ЗА УМОВ НЕСИНУСОЇДНОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (1). Accessed Січень 22, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/241.