Осадчук, Олександр Володимирович, Андрій Олександрович Семенов, і Костянтин Олегович Коваль. «БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ». Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 2 (Листопад 11, 2011). дата звернення Травень 22, 2022. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/273.