Ковалюк, Олег, і Дмитро Ковалюк. ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 4 (1). Accessed Січень 26, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/300.