Касимов, Вагіф. ПРО КВАЗІПЕРІОДИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І КАТЕГОРІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (1). Accessed Січень 26, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/315.