Кожем’яко, Володимир, Олексій Іванов, і Іван Іванов. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 4 (1). Accessed Січень 25, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/344.