Кацадзе, Теймураз. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 1 (Червень 3, 2016). Accessed Січень 26, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/461.