Денисенко, Олександр, і Сергій Мєщанінов. ПРОГРАМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИНТЕЗУ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 2 (Червень 29, 2018). Accessed Грудень 13, 2019. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/542.