CаблійЛариса, Сергій Кононцев, Микола Коренчук, і Діна Колтишева. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ВИЩИМИ ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 2 (Червень 29, 2018). Accessed Лютий 18, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/546.