Березюк, Олег Володимирович, Михайло Степанович Лемешев, і Ігор Никифорович Дудар. «РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ СВИНЦЮ В ҐРУНТАХ НА ВІДСТАНІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ». Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 4 (Грудень 29, 2022). дата звернення Лютий 6, 2023. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/665.