Кичак, Василь, Олена Семенова, Ольга Войцеховська, і Віталій Макогон. ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, no. 3 (1). Accessed Січень 19, 2020. https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80.