1.
Осадчук ОВ, Семенов АО, Коваль КО. БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ. НаукПраці ВНТУ [інтернет]. 11, Листопад 2011 [цит. за 22, Травень 2022];(2). доступний у: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/273