1.
Білинський ЙЙ, Книш БП, Кулик ЯА. Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD. НаукПраці ВНТУ [інтернет]. 22, Червень 2017 [цит. за 22, Жовтень 2021];(2). доступний у: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/503