https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/feed Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2018-03-16T09:33:53+00:00 Петро Дем'янович Лежнюк praci_vntu@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузі технічних наук.</p> <p>Журнал виходить 3-ма мовами&nbsp;у on-line версії.</p> <p>Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, матеріали міжнародних науково-технічних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/519 РОБАСТНІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО КЕРУВАННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 2018-03-16T08:44:52+00:00 Сергій Миколайович Балюта epp2011@ukr.net Юлія Валеріївна Куєвда julia@kuevda.com <p>Запропоновано метод синтезу робастного відносно параметрів робочого режиму регулятора для одномашинної електричної системи з турбогенератором. Синтезований регулятор виконує функції системного стабілізатора зі зменшення низькочастотних коливань, одночасно координуючи роботу автоматичних регуляторів збудження турбогенератора та частоти обертання турбіни.</p> 2017-12-28T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/520 КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 2018-03-16T08:53:38+00:00 Сергій Володимирович Казанський sergey.kazanskiy.1957@gmail.com <p>Досліджено вплив ринкових перетворень в енергетичній галузі на надійність електропостачання. Запропоновано системний підхід до розв’язання завдань забезпечення та керування надійністю електропостачання споживачів в умовах ринкових відносин.</p> 2017-12-28T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/521 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКІВ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ 2018-03-16T09:01:51+00:00 Ірина Вікторівна Пантєлєєва irinapanteleevauipa@gmail.com <p>У статті розглянуто сучасні проблеми інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління електростанціями щодо розрахунків та аналізу техніко-економічних показників. Створення таких систем управління має ґрунтуватися на детальному аналізі досвіду, накопиченого до сьогодні, будування систем – на основі сумісного врахування їх функціонального, інформаційного, алгоритмічного та технічного забезпечення для надійної експлуатації електричних станцій. Увагу під час розробки основних інформаційних задач приділено також визначенню енергетичних характеристик обладнання.</p> 2017-12-28T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/522 АПАРАТУРНО-СХЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ 2018-03-16T09:13:20+00:00 Станіслав Йосипович Ткаченко praci_vntuTSY@vntu.edu.ua Наталія Володимирівна Резидент rezidentnv1@ukr.net <p>Із застосуванням експериментально-розрахункового методу проаналізовано теплообмінники для утилізації теплоти відпрацьованої суміші в системі біогазової установки, виявлено їх доцільні конструкції й режими роботи.</p> 2017-12-28T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/523 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ БЛОКІВ ТЕС У ВТОРИННОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ В ОЕС УКРАЇНИ 2018-03-16T09:23:24+00:00 Олександр Станіславович Яндульський yandu_kpi@ukr.net Володимир Сергійович Гулий vladimir_hulyi@ukr.net <p>Проведений аналіз проблем участі енергоблоків ТЕС у вторинному регулюванні частоти. Урахування нелінійного елемента в гнучкому зворотному зв’язку системи управління та уточнення моделей енергоблоків підвищить маневрові характеристики енергоблоків ТЕС та забезпечить вимоги для участі у вторинному регулюванні частоти та активної потужності в ОЕС України.</p> 2017-12-28T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/524 АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГРАФІЧНОЇ ТА РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В МЕРЕЖАХ IEEE802.11 2018-03-16T09:33:53+00:00 Володимир Сергійович Бєлов belov@vntu.edu.ua Дмитро Русланович Ільчук demabels@gmail.com <p>Проаналізовано різні методи кодування та передачі інформації для ідентифікації. Проведено огляд основних стандартів, визначено їхню актуальність для застосування під час аутентифікації в мережах IEEE802.11, виконано порівняльний аналіз систем.</p> 2018-03-16T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##