Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузі технічних наук.</p> <p>Журнал виходить 3-ма мовами&nbsp;у on-line версії.</p> <p>Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, матеріали міжнародних науково-технічних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> Вінницький національний технічний університет uk-UA Наукові праці Вінницького національного технічного університету 2307-5376 РОБАСТНІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО КЕРУВАННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/519 <p>Запропоновано метод синтезу робастного відносно параметрів робочого режиму регулятора для одномашинної електричної системи з турбогенератором. Синтезований регулятор виконує функції системного стабілізатора зі зменшення низькочастотних коливань, одночасно координуючи роботу автоматичних регуляторів збудження турбогенератора та частоти обертання турбіни.</p> Сергій Миколайович Балюта Юлія Валеріївна Куєвда ##submission.copyrightStatement## 2017-12-28 2017-12-28 4 КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/520 <p>Досліджено вплив ринкових перетворень в енергетичній галузі на надійність електропостачання. Запропоновано системний підхід до розв’язання завдань забезпечення та керування надійністю електропостачання споживачів в умовах ринкових відносин.</p> Сергій Володимирович Казанський ##submission.copyrightStatement## 2017-12-28 2017-12-28 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКІВ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/521 <p>У статті розглянуто сучасні проблеми інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління електростанціями щодо розрахунків та аналізу техніко-економічних показників. Створення таких систем управління має ґрунтуватися на детальному аналізі досвіду, накопиченого до сьогодні, будування систем – на основі сумісного врахування їх функціонального, інформаційного, алгоритмічного та технічного забезпечення для надійної експлуатації електричних станцій. Увагу під час розробки основних інформаційних задач приділено також визначенню енергетичних характеристик обладнання.</p> Ірина Вікторівна Пантєлєєва ##submission.copyrightStatement## 2017-12-28 2017-12-28 4 АПАРАТУРНО-СХЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/522 <p>Із застосуванням експериментально-розрахункового методу проаналізовано теплообмінники для утилізації теплоти відпрацьованої суміші в системі біогазової установки, виявлено їх доцільні конструкції й режими роботи.</p> Станіслав Йосипович Ткаченко Наталія Володимирівна Резидент ##submission.copyrightStatement## 2017-12-28 2017-12-28 4 ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ БЛОКІВ ТЕС У ВТОРИННОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ В ОЕС УКРАЇНИ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/523 <p>Проведений аналіз проблем участі енергоблоків ТЕС у вторинному регулюванні частоти. Урахування нелінійного елемента в гнучкому зворотному зв’язку системи управління та уточнення моделей енергоблоків підвищить маневрові характеристики енергоблоків ТЕС та забезпечить вимоги для участі у вторинному регулюванні частоти та активної потужності в ОЕС України.</p> Олександр Станіславович Яндульський Володимир Сергійович Гулий ##submission.copyrightStatement## 2017-12-28 2017-12-28 4 АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГРАФІЧНОЇ ТА РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В МЕРЕЖАХ IEEE802.11 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/524 <p>Проаналізовано різні методи кодування та передачі інформації для ідентифікації. Проведено огляд основних стандартів, визначено їхню актуальність для застосування під час аутентифікації в мережах IEEE802.11, виконано порівняльний аналіз систем.</p> Володимир Сергійович Бєлов Дмитро Русланович Ільчук ##submission.copyrightStatement## 2018-03-16 2018-03-16 4