Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci <p>Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім.&nbsp;В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.</p> <p>Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.</p> <p>&nbsp;</p> uk-UA praci_vntu@vntu.edu.ua (Петро Дем'янович Лежнюк) irvc.vntu@gmail.com (Шевченко Маргарита Петрівна) Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИБОРУ ДИСЛОКАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/629 <p><em>Стаття присвячена аналізу методів вибору дислокації мультимодальних терміналів. Мультимодальні перевезення вантажів є однією з найважливіших складових транспортної концепції світового та національного значення, що сприяє ефективній взаємодії підприємств різних видів</em><em> транспорту, при наданні якісних послуг сучасного формату, що дає змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище. Мультимодальні перевезення, дозволяють доставити вантаж в будь яке місце призначення.&nbsp; </em></p> <p><em>Важливою складовою мультимодальних перевезень вантажів є мультимодальні термінали. Мультимодальні термінали використовується під час мультимодального перевезення для зміни видів транспорту, виконання операцій навантаження, розвантаження, зберігання вантажів. Їх ефективна робота відіграє значну роль в забезпеченні зростання обсягів міжнародних вантажних потоків та підвищення конкурентноздатності України на міжнародних ринках.</em></p> <p><em>Недосконалий вибір дислокації мультимодального терміналу, може призвести до великих витрат і погіршення якості мультимодального перевезення вантажів, у зв’язку з цим, постає необхідність дослідження методів вибору&nbsp; дислокації мультимодальних терміналів. </em></p> <p><em>За результатами дослідження, встановлено, що найбільш широко використовуються такі методи вибору дислокації мультимодальних терміналів: повного перебору, «центру ваги», евристичні методи та методи багатовимірного аналізу. За методом повного перебору завдання оптимальної дислокації вирішується повним перебором і оцінкою всіх можливих варіантів дислокації мультимодальних терміналів. Метод «центру ваги» передбачає визначення дислокації одного терміналу, враховуючи тільки попит на продукцію, не беручи до уваги розміри поставок продукції постачальниками та їх місцезнаходження. Кластерний аналіз – це різновид методів багатовимірного аналізу, одним з напрямків використання якого є економічне обґрунтування умов формування транспортно-логістичного кластера в регіоні. На його базі може бути розміщений мультимодальний термінал. Евристичні методи, в основу яких покладено людський досвід та інтуїцію, ґрунтуються на правилі Парето, тобто на попередній відмові від великої кількості очевидно неприйнятних варіантів. Для проаналізованих методів наведені їх переваги і недоліки, які доцільно враховувати при виборі дислокації мультимодальних терміналів.</em></p> Ширяєва Світлана Володимирівна, Ісаєнко Володимир Леонідович; Ісаєнко Галина Леонідівна Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/629 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0300 МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ НА ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЯХ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ IT НА ЗАЛІЗНИЦІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/630 <p>Проведено аналіз наявних методів обслуговування клієнтів (вантажовласників) на залізничних під’їзних коліях (місцях незагального користування) під час оформлення документів та операцій щодо завантаження/розвантаження вагонів з використанням програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Пропонується створення нового інструменту у вигляді швидкого доступу із задіянням мобільного додатку.</p> <p>Оформлення взаємодії залізниці із користувачами залізничних послуг (вантажовласниками) відбувається через підписання документів, що підтверджують здійснення комерційних операцій з вагонами та вантажами на місцях передачі вагонів між учасниками на вантажних точках.</p> <p>Відповідно до наявної бази інструментарію у користувачів, що використовують послуги перевізника, є програмне забезпечення для персональних комп’ютерів, веб-сайти і сервери intranet. Програмне забезпечення встановлено на стаціонарних робочих місцях працівників, що приймають участь у доставці вантажу вантажовласнику.</p> <p>Наразі пропонується використання методу обробки та використання даних у програмі, що розроблено на базі платформ apk та iOS.</p> <p>Актуальність дослідження обумовлена необхідністю забезпечення ефективних методів контролю та аналізу надходження інформації про вантажі для відображення подій, що відбуваються у процесах з прийому вагонів на кінцевих точках вантажної роботи, в тому числі готовності їх до перевезення залізницею.</p> <p>Науковці підкреслюють, що ІТ підтримка технологічного процесу, що діє на залізниці є необхідною умовою для розробки оптимізаційних моделей систем взаємодії [2]. Приклади використання можливостей АСУ, формалізації подій експлуатаційного процесу залізниці при взаємодії з користувачами залізничних послуг, саме при визначення часу початку та закінчення затримки вагонів та вантажів, що слідують вантажоотримувачу, запропоновані у роботі [3].</p> Антонів Олександр Сергійович Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/630 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0300 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ DSL https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/628 <p><em>Представлено аналіз програмних інструментів генерації синтаксичних аналізаторів, що базуються на мові Python. Виділено дві основні категорії: універсальні інструменти генерації, що не прив’язані до певної мови програмування, та інструменти призначення для застосування виключно мовою загального призначення Python.</em></p> <p><em>Проведено детальний аналіз низки найрозповсюдженіших програмних інструментів. На основі стандарту ISO/IEC 2510 визначено основні характеристики генераторів аналізаторів. До обраних характеристик належать: продуктивність, покриття контексту, задоволеність, функціональна придатність, переносимість, зручність використання.</em></p> <p><em>Побудовано ієрархію критеріїв для реалізації методу аналізу ієрархій. Ієрархія включає в себе обидві моделі якості стандарту ISO/IEC 2510 та набір критеріїв, описаних цими моделями. Використано експертне оцінювання для розрахунку вектору локальних пріоритетів, що лягли в основу розрахунку вектору глобальних пріоритетів. З вектору глобальних пріоритетів визначено альтернативу, що має найбільшу оцінку. Обрана альтернатива вказує на найефективніший програмний інструмент генерації аналізаторів.</em></p> Фісун Микола Тихонович; Кандиба Ігор Олександрович, Горбань Гліб Валентинович, Фаленкова Марина Володимирівна Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/628 Thu, 20 May 2021 00:00:00 +0300 ДИНАМIКА ЗМЕНШЕННЯ МАСИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПРИ БІОРОЗКЛАДАННІ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/626 <p>В Україні протягом останніх років значно зросла сумарна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Це загрожує забрудненням навколишнього середовища шкідливими речовинами (важкими металами, мікроорганізмами (бактеріями кишкової палички, стрептококами, стафілококами та аскаридами), високотоксичним фільтратом, звалищним газом тощо), спричиняючи захворювання людей. Визначення регресійної залежності маси залишкової частини ТПВ на 1 кг від тривалості біорозкладання є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійної залежності маси залишкової частини ТПВ на 1 кг від тривалості біорозкладання. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну гіперболічну залежність маси залишкової частини твердих побутових відходів на 1 кг від тривалості біорозкладання, яку використано для прогнозування тривалості біорозкладання ТПВ до певної залишкової маси, і яка може бути використана для визначення раціональної періодичності проведення рекультиваційних заходів на полігоні їхнього захоронення. Побудовано графічну інтерпретацію динаміки залишкової частини твердих побутових відходів на 1 кг від тривалості біорозкладання, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними.</p> Березюк Олег Володимирович; Горбатюк Світлана Михайлівна, Березюк Людмила Леонідівна Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/626 Thu, 20 May 2021 00:00:00 +0300 СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА ПОЛІГОНАХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/627 <p>В Україні постійно збільшується площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, на яких, утворюється звалищний газ або біогаз, який без наявності біогазових установок для його збирання здатний забруднювати атмосферу. Визначення регресійних залежностей, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів і можуть бути використані під час прогнозування кількості таких установок. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором кращого виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні залежності, які описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів і можуть бути використані під час прогнозування кількості таких установок. Побудовано графічні залежності, що описують динаміку збільшення кількості біогазових установок на полігонах твердих побутових відходів та дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних результатів із фактичними даними.</p> Березюк Олег Володимирович; Краєвський Володимир Олександрович Авторське право (c) 2021 https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/627 Thu, 20 May 2021 00:00:00 +0300