РОЗРОБКА НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГІПЕРТЕКСТОВИХ СТРУКТУР

  • Дубовой Михайлович Дубовой Вінницький національний технічний університет
  • Олексій Михайлович Москвін Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті запропоновано нечітку систему оцінки оптимальності гіпертекстових інформаційних структур. Досліджено існуючі метрики для формалізації функціонально значущих їхніх параметрів на основі даних, отриманих в процесі дослідження впливу виду гіпертекстових структур на значення показників їхньої оцінки.

Біографії авторів

Дубовой Михайлович Дубовой, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри комп‘ютерних систем управління
Олексій Михайлович Москвін, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп‘ютерних систем управління
Як цитувати
[1]
Д. Дубовой і О. Москвін, РОЗРОБКА НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГІПЕРТЕКСТОВИХ СТРУКТУР, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.