Головний редактор

Петро Дем’янович Лежнюк , Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна

 

Заступник головного редактора

Володимир Віталійович Грабко, Вінницький національний технічний університет

 

Вiдповiдальний секретар редколегiї

Володимир Васильович Нетребський, Вінницький національний технічіний університет, Україна

 

Технічний редактор

Наталя Йосипівна П'яст, Вінницький інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

 

Члени редакційної колегії (Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка)

Вальдемар Войцек, Державний університет "Люблинська Політехніка"

Л. Ф. Політанський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

В. М. Дубовой, Вінницький національний технічний університет

Р. Н. Квєтний, Вінницький національний технічний університет

А. Я. Кулик, Вінницький національний технічний університет

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет

В. Ю Кучерук, Вінницький національний технічний університет

С. В. Павлов, Вінницький національний технічний університет

 

Члени редакційної колегії (Будівництво)

П. Г. Грабовий, Московський державний будівельний університет, Російська Федерація

В. В. Чистяков, Київський національний університет будівництва і архітектури

М. Ф. Друкований, Вінницький національний аграрний університет

І. Н. Дудар, Вінницький національний технічний університет

О. М. Лівінський, Глухівський державний педагогічний університет ім. Олександра Довженка

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

 

Члени редакційної колегії (Енергетика та електротехніка)

Іон Стратан, Технічний університет Молдови

Ю. О. Варецький, Національний університет "Львівська політехніка"

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет

Ю. О. Карпов, Вінницький національний технічний університет

В. В. Кулик, Вінницький національний технічний університет

В. М. Кутін, Вінницький національний технічний університет

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

 

Члени редакційної колегії (Інформаційні технології та комп'ютерна техніка)

В. Б. Василенко, Новий університет Лісабону, Португалія

М. П. Дивак, Тернопільський національний економічний університет

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

С. І. Перевозніков, Вінницький національний технічний університет

А. М. Петух, Вінницький національний технічний університет

О. М. Роїк, Вінницький національний технічний університет

І. В. Кузьмін, Вінницький національний технічний університет

О. Н. Романюк, Вінницький національний технічний університет

 

Члени редакційної колегії (Машинобудування і транспорт)

Іоан Русу, Технічний університет ім. Герге Асакі, м. Ясси Румунія

В. П. Сахно, Національний транспортний університет

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

В. А. Огородніков, Вінницький національний технічний університет

В. І. Савуляк, Вінницький національний технічний університет

І. О. Сивак, Вінницький національний технічний університет

В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

 

Члени редакційної колегії (Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування)

Хос Кхим Тріу, Технічний університет Гамбург-Гарбург, Німеччина

Зенон Юрійович Готра, Національний університет "Львівська політехніка"

О. М. Шинкарук, Хмельницький національний університет

С. М. Злепко, Вінницький національний технічний університет

В. М. Кичак, Вінницький національний технічний університет

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

М. А. Філинюк, Вінницький національний технічний університет