Журнал засновано у 2006 році.  Періодичність 4 рази на рік.