Про журнал

Електронний науковий журнал "Наукові праці Вінницького національного технічного університету", засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.

Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися. Журнал видається двома мовами українською та англійською, періодичністю 4 рази за рік. З 2018 року журналу присвоєно міжнародний ідентифікатор DOI 10.31649/2307-5376.

Головним редактором є Лежнюк Петро Дем’янович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричних станцій і систем. В редакційній колегії працює сорок дев’ять вітчизняних спеціалістів технічних наук та дванадцять закордонних спеціалістів технічних наук, які представляють не лише ВНТУ та університети України, а й університети Європи та ближнього зарубіжжя.

Електронне наукове видання «Наукові праці ВНТУ» індексується міжнародною наукометричною базою даних  Google Scholar.