КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНО- ОРІЄНТОВАНИМИ СИСТЕМАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ

  • Віталій Іванович Бабіч Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Юрій Анатолійович Білик Київський національний університет будівництва та архітектури

Анотація

Статтю присвячено вирішенню проблем планування автотранспортних процесів на прикладі будівельної галузі. Розглянуто новий підхід до планування транспортно– накопичувальних процесів (ТНП), запропоновано класифікацію задач, моделі та методи оптимізації з чисельним прикладом. В основу нового підходу покладена модель інтервальних графіків транспортування, які вміщують максимальні резерви часу з метою забезпечення організаційної гнучкості та нечутливості до зовнішніх збурень.

Біографії авторів

Віталій Іванович Бабіч, Київський національний університет будівництва та архітектури
к. т. н., доцент, кафедра інформаційних технологій
Юрій Анатолійович Білик, Київський національний університет будівництва та архітектури
аспірант, кафедра інформаційних технологій
Як цитувати
[1]
В. Бабіч і Ю. Білик, КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНО- ОРІЄНТОВАНИМИ СИСТЕМАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.