СТРУКТУРНО-ЗВ’ЯЗНОСТНА МОДЕЛЬ ЗОБРАЖЕННЯ: ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ ТА ФОРМУВАННЯ ОЗНАК

  • Сергій Іванович Кормановський Вінницький національний технічний університет
  • Яніна Германівна Скорюкова Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Петрівна Мельник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: плямоподібні зображення, розпізнавання, зв’язність, геометричні ознаки, контур зображення, центри ваги та зв’язності

Анотація

У роботі запропоновано структурно-зв’язностна модель напівтонового і бінарного зображення з метою використання її в задачах виділення контуру та формування центру зв’язності.

Біографії авторів

Сергій Іванович Кормановський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки
Яніна Германівна Скорюкова, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки
Ольга Петрівна Мельник, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Посилання

1. Русын Б. П. Структурно-лингвистические методы распознавания изображений в реальном времени /
Русын Б. П. – К.: Наукова думка, 1986. – 126 с.

2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. / Прэтт У.; пер. с англ., / в 2-х кн. –М .: Мир, 1982., Ч. 1. –
310 с.; ч.2. – 790 с.

3. Тимченко Л. І. Сегментація зображень об’єктів за ознаками зв’язності для задач технічного зору /
Тимченко Л. І., Скорюкова Я. Г., Тишківська В. О. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних
процесах. – № 2. – 2004. – С.70 – 72.

4. Функциональные элементы и устройства оптоэлектроники / Кожемяко В. П., Тимченко Л. И.,
Лысенко Г. Л., Кутаев Ю. Ф. – К.: УМК ВО, 1990. – 251 с.

5. Кормановський С. І. Підхід до визначення центру зв’язності зображення / Кормановський С. І.,
Швейкі Нафез, Тимченко Л. І. – Вісник ВПІ. – 2001. – № 4. – С. 71 – 73.

6. Кормановський С. І. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними
ознаками. Монографія / Кормановський С. І., Кожем’яко В. П. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с.
Як цитувати
[1]
С. Кормановський, Я. Скорюкова, і О. Мельник, СТРУКТУРНО-ЗВ’ЯЗНОСТНА МОДЕЛЬ ЗОБРАЖЕННЯ: ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ ТА ФОРМУВАННЯ ОЗНАК, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.