ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ БАГАТОКОЛЬОРОВИХ ПЛЯМОПОДІБНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРОФІЛЮ ЛАЗЕРНОГО ПРОМЕНЯ

  • Андрій Анатолійович Яровий Вінницький національний технічний університет
  • Раїса Сергіївна Власюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інтелектуальні системи, системи профілювання лазерних променів, розпізнавання образів, нейронні мережі, обробка зображень у реальному час

Анотація

У проведених дослідженнях запропоновано методику попередньої обробки багатокольорових зображень профілю лазерного променя та виконано імітаційне моделювання системи розпізнавання на основі радіально-базисних нейронних мереж.

Біографії авторів

Андрій Анатолійович Яровий, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
Раїса Сергіївна Власюк, Вінницький національний технічний університет
магістрантка факультету комп’ютерного інтелекту інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Carlos B. Roundy Current Technology of Laser Beam Profile Measurements. / C. B. Roundy – Spiricon. Inc., 2000.

2. Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності /
Яровий А.А., Власюк Р.С. : Збірник наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
["Інформаційні системи та мережі"]. – 2009. – №653. – С. 255 – 267.

3. Розробка методів і засобів для високоточного вимірювання та прогнозування координат енергетичних
центрів зображень протяжних лазерних трас / В. П. Кожем'яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий, Д. П. Зарезенко //
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – №1 (13). – С. 5 – 12.

4. StatSoft Russia. STATISTICA Neural Networks. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.statsoft.ru.

5. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / Любунь З. М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. ім. І. Франка,
2006 – 160 с.

6. Вежневец А., Вежневец В., Нестандартные нейросетевые архитектуры, [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://cgm.computergraphics.ru/content/view/62

7. Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации / Оссовский С. – М. – Финансы и статистика, -
2004. – 344 с.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29085. Комп’ютерна програма нейромережевого
розпізнавання та класифікації плямових зображень для попередньої обробки характеристик профілю лазерного
променя („Laser Beam: NN Preprocessing”) / Яровий А. А., Власюк Р. С. Дата реєстрації Державним Департаментом
інтелектуальної власності України 04.06.2009.
Як цитувати
[1]
А. Яровий і Р. Власюк, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ БАГАТОКОЛЬОРОВИХ ПЛЯМОПОДІБНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРОФІЛЮ ЛАЗЕРНОГО ПРОМЕНЯ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.