РОЗРЯДНІСТЬ ПРИСТРОЇВ ПОРОЗРЯДНОГО ДОДАВАННЯ В АМ-СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ

  • Олексій Дмитрович Азаров Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Іванович Черняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: порозрядне додавання, системи числення, адитивні перетворення

Анотація

У цій статті розглянуто клас систем числення з адитивними та мультиплікативними співвідношеннями між вагами розрядів. Описано порозрядне додавання у таких системах числення та визначено межі, в яких знаходиться розрядність порозрядних суматорів.

Біографії авторів

Олексій Дмитрович Азаров, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки, директор інституту інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії
Олександр Іванович Черняк, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. Galli R. Design and evaluation of online arithmetic for signal processing applications on
FPGA / R. Galli and A.F. Tenca // in Proc. SPIE Int. Conf. High-Speed Computing, Digital Signal
Processing, Filtering Using Reconfigurable Logic, Aug. 2001, pp. 134 – 144.

2. Tanaka M. A high-throughput single-flux-quantum floating-point serial divider using the
signed-digit representation / M. Tanaka, K. Obata, K. Takagi, N. Takagi, A. Fujimaki, N.
Yoshikawa // IEEE Transaction on Applied Superconductivity, vol. 19, pp. 653 – 656, Jun. 2009.

3. Самофалов К. Г. Основы построения конвейерных ЭВМ. / К. Г. Самофалов,
Г. М. Луцкий. – Киев: Высшая школа, 1981. – 234 с.

4. Каляев А. В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой. /
А. В. Каляев. – М.: Радио и связь, 1984. – 240 с.

5. Черняк О. І. Методи конвеєрної порозрядної обробки послідовних кодів золотої
пропорції / О. І. Черняк, О. Д. Азаров // Вісник ВПІ. – 1996. – №1. – С. 14 – 17.

6. Азаров О. Д.Системи числення з адитивними та мультиплікативними співвідношеннями
між вагами розрядів / О. Д. Азаров, О. І. Черняк, П. О. Черняк // Вісник ВПІ. – 2001. – №1. –
С. 58 – 64.
Як цитувати
[1]
О. Азаров і О. Черняк, РОЗРЯДНІСТЬ ПРИСТРОЇВ ПОРОЗРЯДНОГО ДОДАВАННЯ В АМ-СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.