МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ БАРАБАННО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА ТРАМВАЯ

  • Юрій Володимирович Шевчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: діагностування, барабанно-колодкове гальмо, зношення гальмівних накладок

Анотація

Розроблено математичну модель для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая, в якій спрацювання гальмівних накладок та проміжки в шарнірах і важелях виражаються через затримку часу між подачею сигналу на привід гальма та початком гальмування з врахуванням особливостей функціонування цієї системи трамвая та запропоновано структурну схему пристрою для реалізації математичної моделі.

Біографія автора

Юрій Володимирович Шевчук, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості та на транспорті

Посилання

1. Веклич В. Ф. Диагностика технического состояния троллейбусов / В. Ф. Веклич. – М.: Транспорт, 1990. – 295 с.

2. Мокін Б. І. Математична модель функціонування прискорювача трамвая / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 6. – С. 72 – 76.

3. Мокін Б. І. Синтез структури системи для діагностування прискорювача трамвая / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 1. – С. 41 – 45.

4. Розводюк М. П. Математична модель та структура пристрою для технічного діагностування прискорювача трамвая / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, М. А. Солонінко // Вісник Кременчуцького державного технічного університету імені Михайла Остроградського. – 2010. – № 4/3. – С. 130 – 133.

5. Грабко В. В. Синтез структури пристрою для технічного діагностування прискорювача трамвая / В. В. Грабко, Ю. В. Шевчук, В. П. Базалицький, М. А. Солонінко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2010. – №28. – С. 423 – 425.

6. Пат 17392 А1 Україна МПК8 B60T17/22. Пристрій для контролю зношення гальмівних накладок / Мокін Б. І., Грабко В. В., Розводюк М. П., Шевчук Ю. В.; Заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200604094; заявл. 13.04.2006; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

7. Мокін Б. І. Математична модель та мікроконтролерний пристрій для діагностування барабанно- колодкового гальма трамвая / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – №6. – С. 97 – 99.

8. Иванов М. Д. Устройство и эксплуатация трамвая. / М. Д. Иванов, А. П. Алпаткин, Б. К. Иерпольский – ВШ, 1985. – 264 с.
Як цитувати
[1]
Ю. Шевчук, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ БАРАБАННО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА ТРАМВАЯ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.