РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРИХОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У АУДІОФАЙЛАХ ФОРМАТУ WAV

  • Андрій Веніамінович Дудатьєв Вінницький національний технічний університет
  • Петро Володимирович Козлюк Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Сергійович Оксимчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ЦВЗ, стеганографія, захист медіафайлів, стеганографічні алгоритми, шифрування даних, програмування С#

Анотація

У статті проілюстровано процес розробки та аналізу стеганографічного алгоритму, призначеного для приховування текстових повідомлень або бінарних файлів даних в аудіофайлах формату wav.

Біографії авторів

Андрій Веніамінович Дудатьєв, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри захисту інформації
Петро Володимирович Козлюк, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри захисту інформації
Дмитро Сергійович Оксимчук, Вінницький національний технічний університет
студент гр. 1-ЗІ-06

Посилання

1. Барсуков В. С. Компьютерная стеганография: вчера, сегодня, завтра / В. С. Барсуков // Специальная Техника, – 2000. – № 5 .– С. 35.

2. Хорошко В. О. Основи комп’ютерної стеганографії: Навчальний посібник / В. О. Хорошко, М. Є. Шелест, О. Д. Азаров, Ю. Є. Яремчук. – Вінниця: ВДТУ, 2003 – 143 с.

3. Ткаченко О. М. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java: Навчальний посібник / О. М. Ткаченко, В. А. Каплун. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 106 с.

4. Інформаційний ресурс наукової групи «CNews Analytics» [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://www/cnews.ru.

5. Cox J., Miller M., McKellips A. Watermarking as communications with side information // Proceedings of the IEEE. 1999. Vol. 87. № 7. P. 1127-41 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.autex.spb.ru/wavelet/books/stego.zip.

6. Козлюк П. В. Розробка ефективного дискретного перетворення для потокової обробки / П. В. Козлюк // Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті. Збірник наукових праць. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». – 2007.– С. 42 – 46.
Як цитувати
[1]
А. Дудатьєв, П. Козлюк, і Д. Оксимчук, РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРИХОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У АУДІОФАЙЛАХ ФОРМАТУ WAV, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.