СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОБОТОМ НА БАЗІ СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ LABVIEW

  • Віктор Васильович Абабій Технічний університет Молдови
  • Віоріка Михайлівна Судачевскі Технічний університет Молдови
  • Валентин Васильович Негура Технічний університет Молдови
  • Марін Валерійович Подубний Технічний університет Молдови
Ключові слова: дистанційне керування, мобільний робот, середовище програмування LabVIEW, UML-діаграма, моделювання

Анотація

У роботі розглянуто застосування середовища програмування LabVIEW для дистанційного управління роботом із використанням технології Інтернет та відеоінформації про стан робота. Розроблено структурну схему та алгоритм функціонування системи, UML-діаграми і блок-схема системи в середовищі програмування LabVIEW.

Біографії авторів

Віктор Васильович Абабій, Технічний університет Молдови
к. т. н., доц. кафедри обчислювальної техніки
Віоріка Михайлівна Судачевскі, Технічний університет Молдови
к. т. н., доц. кафедри обчислювальної техніки
Валентин Васильович Негура, Технічний університет Молдови
к. т. н., доц. кафедри обчислювальної техніки
Марін Валерійович Подубний, Технічний університет Молдови
магістрант кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. National instruments [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ni.com.

2. Simulations for engineering education [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.robotics.utexas.edu/simulations/Subjects/Mechatronics/LabView%20Control/index.htm.

3. Microchip [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.microchip.com.
Як цитувати
[1]
В. Абабій, В. Судачевскі, В. Негура, і М. Подубний, СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОБОТОМ НА БАЗІ СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ LABVIEW, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.