АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • Балами Гасимов огли Ісмайлов Сумгаїтський державний університет
Ключові слова: система захисту інформації, розподілені мережі обслуговування, моделювання

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз результатів математичних та імітаційних методів розв'язання задачі визначення оптимальної програмно-технічної структури систем захисту інформації. Аналіз результатів показує, що вони відрізняються в межах 2 – 10%, а ступінь адекватності аналітичної моделі до досліджуваного об'єкта збільшується зі зменшенням навантаження мережі.

Біографія автора

Балами Гасимов огли Ісмайлов, Сумгаїтський державний університет
доцент кафедри інформатики

Посилання

1. Исмайлов Б. Г. Исследование характеристик систем защиты информации распределенной сети / Б. Г. Исмайлов // Автоматика и вычислительная техника. – Рига: – 2006. – №3. – С. 51 – 59.

2. Герасименко В. А. Основы защиты информации / В. А. Герасименко, А. А. Малюк. – М.: ППО «Известия» УДПРФ. – 1997. – 372 с.

3. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. Развитие, итоги, перспективы / В. А. Герасименко // Зарубежная радиоэлектроника. – 1993. – № 3. – С. 3 – 21.

4. Грушо А. А. Теоретические основы защиты информации / А. А. Грушо, Е. Е. Тимонина. – М.: Издательство Агентства «Яхтсмен». – 1996. – 130 с.

5. Алиев А. А. Анализ характеристик многопотоковых сетей обслуживания / А. А. Алиев, Б. Г. Исмайлов // Радиоэлектроника, информатика и управление. – Запорожье: 2001. – № 2. с. 66 – 69.

6. Maxchemchuk N. F. Routing and flow control in high–speed wide area networks / N. F. Maxchemchuk, M. Ei. Zarki // Proc. of the IEEE. – 1990. – Vol. 78. – N1. – P. 204 – 221.

7. Алябев C. В. Проблемы защиты информации в сети промышленного предприятия / C. В. Алябев // Сб. трудов ПУКИ. – 2003. – Выпуск
8. Воронеж: Центральное Черноземное книжное издательство. – С. 69 – 70.

8. Химмелблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмелблау. – М.: Мир, 1975. – 540 с.

9. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Дж. Шрайбер – М.: Машиностроение, 1980. – 592 с.
Як цитувати
[1]
Б. Ісмайлов, АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.