МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

  • Георгій Сергійович Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • Ольга Ігорівна Ободянська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: система газопостачання, контроль, управлінське рішення, фактори впливу, технічний стан системи газопостачання

Анотація

У статті запропоновано модель на основі нечіткої логіки інтелектуальної підтримки прийняття управлінського рішення під час реалізації проектів оцінки та прогнозування технічного стану складної системи газопостачання з урахуванням кількісних та якісних факторів впливу.

Біографії авторів

Георгій Сергійович Ратушняк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., завідувач кафедри теплогазопостачання, директор інституту будівництва теплоенергетики та газопостачання
Ольга Ігорівна Ободянська, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теплогазопостачання

Посилання

1. Cідак В. С. / Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання / В. С. Сідак. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 227 с.

2. Ратушняк Г. С. / Моделювання процесу інтелектуальної підтримки прийняття рішення щодо оцінки стану системи газопостачання методом парних порівнянь / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2010. – № 1 (17). – с. 52 – 55.

3. Ратушняк Г. С. / Моделювання надійності систем газопостачання на основі лінгвістичної інформації / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2009. – № 1. – с. 97 – 103.

4. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. – Вінниця.: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 145 с.

5. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии индентификации. Нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 320 с.

6. Ратушняк Г. С. / Модель багатофакторної оцінки технічного стану системи газопостачання / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2010. – № 1. – с. 125 – 131.

7. Ратушняк Г. С. / Розроблення моделі оцінювання технічного стану розподільчих газопроводів для створення муніципальної ГІС підсистеми газопостачання / Г. С. Ратушняк, О. І. Ободянська // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Київ. – 2010. – № 4. – с. 234 – 237.
Як цитувати
[1]
Г. Ратушняк і О. Ободянська, МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.