ОБЧИСЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ОЦІНОК ШВИДКОДІЮЧИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРАМИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЦП ЗА ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЄЮ

  • Ігор Дмитрович Прокопов Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Ігорович Прокопов Київський національний університет iм. Тараса Шевченка
Ключові слова: роздільна здатність, швидкий алгоритм, інтервал спостережень, лінійка паралельних АЦП, ПЛІС-технологія

Анотація

У статті запропоновано апаратно-програмний метод обчислення спектральних оцінок швидкодіючих фізичних процесів, який дозволяє за рахунок лінійки паралельних АЦП із послідовною затримкою строб-імпульсу запуску підвищити роздільну здатність спектральних характеристик . Час обробки результатів обчислення зменшується в L разів, де L – кількість однакових послідовно працюючих паралельних АЦП, яка приймає значення від 2 до 16.

Біографії авторів

Ігор Дмитрович Прокопов, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електроніки
Олександр Ігорович Прокопов, Київський національний університет iм. Тараса Шевченка
студент фізичного факультету КНУ

Посилання

1. Васильев В. Н. Компьютерная обработка сигналов в приложении к интерферометрическим системам / В. Н. Васильев, И. П. Гуров. – СПб: Сант – Петербург, 1998. – 240 c.

2. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд. пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 848 с.

3. Бортник Г. Г. Швидкодіючий аналого-цифровий перетворювач підвищеної точності / Г. Г. Бортник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 5. – С. 47 – 50.

4. Бортник Г. Г. Спектральний метод оцінювання джитеру в телекомунікаційних системах / Г. Г.Бортник, М. В. Васильківський, В. А. Челоян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2 – С. 109 – 114.

5. ООО ПФК”ЭЛКОС”. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.elkos.com.ua.
Як цитувати
[1]
І. Прокопов і О. Прокопов, ОБЧИСЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ОЦІНОК ШВИДКОДІЮЧИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРАМИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЦП ЗА ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЄЮ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.