ПРО КВАЗІПЕРІОДИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І КАТЕГОРІЇ

  • Вагіф Алі-Мухтар огли Касимов Бакинський державний університет
Ключові слова: квазіперіодичний, орієнтований, різноманіття, бордизм, диференційна форма, функція Морса, подрібнення, укрупнення, сигнатура, асимптотичне подання

Анотація

Визначено відношення бордантності квазиперіодичних різноманіть таким чином, щоб інваріант бордизмів типу сигнатури набував нетривіальних числових значень. Побудовано категорії, пов’язані з асимптотичними поданнями груп.

Біографія автора

Вагіф Алі-Мухтар огли Касимов, Бакинський державний університет
к. фіз.-мат. н., доц., завідувач кафедри алгебри та геометрії

Посилання

1. Новиков С. П. Гамильтонов формализм и многозначный аналог теории Морса / С. П. Новиков // Успехи
математических наук. – 1982. – Т. 37. – Вып. 5. – С. 3 – 49.

2. Алания Л. А. О топологической структуре поверхностей уровня морсовских 1-форм // Успехи
математических наук. – 1991. – Т. 46 – Вып. 3. – С. 179 – 180.

3. Касимов В. А. О связях некоторых новых классов многообразий с теорией категорий / В. А. Касимов //
Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института
Математики и Механики НАН Азербайджана. – Баку. – 2009. – С. 171 – 172.

4. Кассель К. Квантовые группы / К. Кассель. М.: Фазис, 1999. – 666 с.
Як цитувати
[1]
В. Касимов, ПРО КВАЗІПЕРІОДИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І КАТЕГОРІЇ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.