ОГЛЯД МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОГО АНОТУВАННЯ ТЕКСТІВ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Бісікало Вінницький національний технічний університет
  • Ігор Олександрович Назаров Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

автоматичне анотування, модель розповсюдження обмежень, метод TRM

Анотація

У статті розглянуто методи автоматичного анотування текстів. На основі проведеного огляду запропоновано використання моделі розповсюдження обмежень для вдосконалення методу карт текстових відношень (TRM).

Біографії авторів

Олег Володимирович Бісікало, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри автоматики та інформаційно- вимірювальної техніки

Ігор Олександрович Назаров, Вінницький національний технічний університет

студент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Ильичева Н. В. Аннотирование и реферирование / Н. В. Ильичева, А. В. Горелова, Н. Ю. Бочкарева. – Самара: Изд-во Самарского госуниверситета, 2003. – 100 с.

2. Губин М. В. Эффективный алгоритм формирования контекстно-зависимых аннотаций / М. В. Губин, А. И. Меркулов // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции «Диалог-2005» (Звенигород, 1-6 июня 2005 г.). – 2005. – С. 116 – 120.

3. Про задачу автоматичного анотування події на основі простору даних [Електронний ресурс] / Шаховська Н. Б., Литвин В. В. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Збірник наук. праць. – Вип. 426: Фізика. Електроніка. – 2008. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvchnu_ks/2008_426/426_09_Shakhovska.pdf.

4. Митрофанов М. С. Автоматическое аннотирование документов в многокомпонентной системе поиска и анализа естественно-языковой инфорации / М. С. Митрофанов, И. Е. Чижевский // Научная сессия МИФИ-2010. Ч. 1. XIV выставка-конференция. Телекоммуникации и новые информационные технологии в образовании. – С. 156 – 159.

5. Kiyavitskaya N. Text Mining through Semi Automatic Semantic Annotation / N. Kiyavitskaya, N. Zeni, L. Mich, J. Cordy, J. Mylopoulos // PAKM 2006. LNCS (LNAI). – vol. 4333. – 2006. – P. 143 – 154.

6. Квєтний Р. Н. Визначення сенсу текстової інформації на основі моделі розповсюдження обмежень / Р. Н. Квєтний, О. В. Бісікало, І. О. Назаров // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – № 1. – С. 93 – 96.

7. Salton G. Automatic text processing / G. Salton. – Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, – 1988. – 450 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 59

Як цитувати

[1]
О. В. Бісікало і І. О. Назаров, «ОГЛЯД МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОГО АНОТУВАННЯ ТЕКСТІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.