ДИСКРЕТНИЙ МЕТОД ТА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ У МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДАХ ЗІ ЗМІНОЮ ТИСКУ НА ПОЧАТКУ ТА ВИТРАТИ В КІНЦІ

Автор(и)

  • Відаді Гасан огли Мусаєв Азербайджанський технічний університет
  • Ельман Бахлул огли Імамалієв Азербайджанський технічний університет
  • Натіг Етібар огли Гусейнов Азербайджанський технічний університет

Ключові слова:

системно-структурний аналіз, дискретний метод, магістральний трубопровід, розподілений параметр, структурно-архітектурна модель

Анотація

У статті розглянуто застосування системно-структурного аналізу спільно з дискретним методом під час розробки технологічних основ керування складними магістральними трубопроводними системами. Поєднання дискретного та системно-структурного методу дозволяє уніфікувати задачі у складних системах з розподіленими параметрами з метою вироблення єдиних схем аналізу та розрахунку параметрів потоку.

Біографії авторів

Відаді Гасан огли Мусаєв, Азербайджанський технічний університет

д. т. н., доц., завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж

Ельман Бахлул огли Імамалієв, Азербайджанський технічний університет

к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

Натіг Етібар огли Гусейнов, Азербайджанський технічний університет

к. т. н., доцент кафедри прикладної інформатики

Посилання

1. Кадымов Я. Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами / Кадымов Я. Б. – М.: Наука, 1968. – 192 с.

2. Шашков А. Г. Системно-структурный анализ процесса теплообмена и его применение / Шашков А. Г. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 280 с.

3. Мусаев В. Г. Сложные системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов / Мусаев В. Г. – Баку : Элм, 2004. – 301 с.

4. Мусаев В. Г. Дискретный метод и системно-структурного анализ при решении динамических задач в магистральных трубопроводных системах / В. Г. Мусаев // Вестник машиностроения. – 2007. – № 10. – С. 29 – 33.

5. Структурный анализ динамических процессов в магистральных нефтепроводах [Електронний ресурс] / Мусаев В. Г. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – №1. – 2007. Режим доступу до журн.: http://www.ogbus.ru/authors/Musaev/Musaev_1.pdf.

6. Мамедов Г. А. Структурный анализ динамических процессов в системах с иерархической структурой управления / Г. А. Мамедов, К. Э. Рустамов, В. Г. Мусаев // Изв. НАН Азерб., серия физико-технических и математических наук, том XXVI. – 2006. – № 2. – С. 108 – 113.

7. Диткин В. А. Справочник по операционному исчислению / В. А. Диткин, А. П. Прудников. – М.: Высшая школа, 1965. – 465 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 33

Як цитувати

[1]
В. Г. о. Мусаєв, Е. Б. о. Імамалієв, і Н. Е. о. Гусейнов, «ДИСКРЕТНИЙ МЕТОД ТА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ У МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДАХ ЗІ ЗМІНОЮ ТИСКУ НА ПОЧАТКУ ТА ВИТРАТИ В КІНЦІ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2013.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.