ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕМЕНТАЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ ІМПУЛЬСНИМ ІН’ЄКТУВАННЯМ

  • Іван Васильович Коц Вінницький національний технічний університет
  • Наталя Петрівна Бадьора Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: імпульсне ін’єктування розчину, несуча здатність, фундамент, радіус розповсюдження, глибина ін’єктування, динамічний тиск, частота пульсації

Анотація

В статті наведено результати експериментальних досліджень підсилення несучих основ споруд
із використанням динамічного тиску ін’єктування. Отримані результати підтвердили
ефективність імпульсного ін'єктування і довели, що пульсаційна подача розчину сприяє збільшенню
проникненню до (30%) порівняно з використанням статичного тиску ін'єктування. Виконано аналіз
досліджень імпульсного ін'єктування розчинів у різні структури ґрунту та встановлено оптимальні
параметри процесу.

Біографії авторів

Іван Васильович Коц, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри теплогазопостачання
Наталя Петрівна Бадьора, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теплогазопостачання

Посилання

1. Богомолов В. А. Метод высоконапорной инъекции связных грунтов при устройстве и усилении оснований
и фундаментов : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.23.02 «Основания и
фундаменты» / В. А. Богомолов. – Пермь, 2002. – 18 с.

2. Зоценко М. Л. Використання методу електрохімічного закріплення грунту при підсиленні основ і
фундаментів у процесі реконструкції будівель і споруд. / М. Л. Зоценко, Ю. В. Алпатов // Будівельні
конструкції. – 2007. – Вип. 57. – С. 367 – 374.

3. Головко С. И. Теория и практика усиления грунтовых оснований методом высоконапорной цементации:
Монография. / Головко С. И. – Днепропетровск: Пороги, 2010. – 247 с.

4. Ланис А. Л. Упрочнение грунтов методом напорных инъекций / А. Л. Ланис, В. И. Пусков, М.
Я. Крицкий, В. Ф. Скоркин // Cтроительные конструкции. – 2004. - №61, т. 2. - С. 53 – 58.

5. Пат. № 79358 U Україна, MПK8 E 02 D 3/12, E 02 D 5/42. Ін’єкційний спосіб укріплення грунтів / Коц І.
В., Бадьора Н. П.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u 2012
09822 ; заявл. 14.08.12 ; опубл. 25.04.13, Бюл. № 8.

6. Патент № 81613 Україна, MПK8 E 02 D 5/46. Ін’єктор для закріплення несучих основ споруд / Коц І. В.,
Бадьора Н. П.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u201214112 ;
заявл. 11.12.12 ; опубл. 10.07.13. Бюл. № 13.

7. Експериментальне дослідження процесу імпульсного нагнітання сумішей в ґрунтовий масив : (Сборник
материалов международной научно-практической конференции "Научный потенциал мира") [Електронний
ресурс] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц // Научный потенциал мира. Строительство и архитектура – 2011. – том 2. – с.
71 – 73.: – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/27_NNM_2011/Stroitelstvo/3_93298.doc.htm.
Як цитувати
[1]
І. Коц і Н. Бадьора, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕМЕНТАЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ ІМПУЛЬСНИМ ІН’ЄКТУВАННЯМ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Будівництво

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.