CТРУКТУРУВАННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ

  • Надія Віталіївна Семенюк ВП "Донбаська ЕС", ДП "НЕК "Укренерго"
Ключові слова: транзит потужності, транзитні навантажувальні втрати, матриці вузлових опорів, неоднорідність мережі, складники втрат

Анотація

Розглянуто наявні підходи до розрахунку втрат під час передачі транзитної потужності,
переваги й недоліки їхнього практичного застосування. Показано можливості застосування методу
розрахунку транзитних втрат, заснованого на використанні матриці вузлових опорів мережі й
навантаження у вузлах, для різних підходів до визначення транзитних втрат.

Біографія автора

Надія Віталіївна Семенюк, ВП "Донбаська ЕС", ДП "НЕК "Укренерго"

здобувач кафедри ЕСС ІнЕЕЕМ ВНТУ, інженер 1 кат. центральної диспетчерської служби

Посилання

1. Методика расчета транзитных потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях субъектов
оптового рынка электроэнергии: постановление ФЭК РФ от 14.12.01 [Електронний ресурс] : Офиц. изд. – М.:
2001. (Российское акционерное общество энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России». Методика). Режим
доступу: http://www.yug.so-ups.ru/Page.aspx?IdP=272.

2. Distribution Loss Factor Calculation Methodology/ Powercor Australia Ltd. [Електронний ресурс] : Расчет
коэффициентов распределения потерь. Методика ООО «Powercor Australia», 2013. – Режим доступу:
http://www.powercor.com.au/.

3. Указания о расчете расхода электроэнергии на транзитные межсистемные перетоки: РД 34.09.252:1976. –
Офиц. изд. – М. : Союзтехэнерго, МЭЭ СССР, Главтехуправление ЦДУ ЕЭС СССР, 1976. – 8 с. –
(Министерство Энергетики и Электрификации СССР. Инструкция).

4. Визначення втрат потужності від транзитного перетікання в електричних мережах. / О. Б. Бурикін,
В. А. Видмиш, П. П. Медяний // Наукові праці ВНТУ. – 2010. – № 1. Режим доступу до журн.:
http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1024/40.

5. Клипков С. И. Особенности определения адресности передачи электроэнергии в электроэнергетических
системах переменного тока / С. И. Клипков, А. И. Ришкевич, А. В. Семенюк // Новини енергетики. – 2008. –
№ 3. – С. 32 – 43.

6. Лежнюк П. Д. Інформаційне забезпечення розрахунків втрат потужності й електроенергії від транзитних
перетоків / П. Д. Лежнюк, Н. В. Семенюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 1. –
С. 66 – 69.

7. Лежнюк П. Д. Визначення втрат від адресних транзитних перетоків за даними ОІУК / П. Д. Лежнюк,
Л. Р. Пауткіна, Н. В. Семенюк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2013. – №
1. – С. 163 – 167.

8. Ольшванг В. М. Собственные и транзитные потоки и потери региональных енергосистем: (доклад на
семинаре энергетиков по потерям в сетях 22.02.01) [Електронний ресурс] : В.М. Ольшванг / Режим доступу:
http://mvo.ipc.ru/sobstv23/sobstv23.htm.
Як цитувати
[1]
Н. Семенюк, CТРУКТУРУВАННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.